30 frází, které vás nutí nevědomě se podřizovat. Odhalte slovník manipulátorů

Publikováno 11. 7. 2023

V tomto článku budeme mluvit o manipulacích a některých technikách, které používá kvalifikovaný manipulátor k tomu, aby bylo dosaženo přesně toho, co chce. Manipulátor je osoba, která nenápadně zneužívá druhého člověka ve svůj vlastní prospěch.

Často, když lidé mluví o manipulaci, nejednou zmíní slovo zneužívání. Jedná se o podobný pojem a znamená to psychologické a emocionální násilí ve vztazích.

Znepokojení, hněv, frustrace, odpor, vina, zmatek, hanba, strach, nespokojenost – to jsou pocity, které manipulátor obvykle způsobuje osobě, od které chce něco získat.

Nejprve chce člověka přimět k tomu, aby se cítil jako nikdo. A pak mu velkoryse dává příležitost ke zbavení se komplexu méněcennosti, což v něm vyvolá pocit, že manipulátor pro něj vlastně udělal dobrý skutek.

Odepisování

„Jiní lidé nemají nohy a žijí“ a „Chtěl bych mít tvé problémy“ – projev lhostejnosti vůči obavám a úzkostem jiných lidí.


„Zato ty jsi moudrý“ a „Jsi jako monstrum“. Po takových frázích je těžké si uvědomit svoji atraktivnost nebo si všimnout svých neviditelných, ale existujících předností.

„Nemluvím s tebou“ a „Tvé zde není nic“ – fráze, které vás přinutí uvěřit tomu, abyste všechny své touhy a přání potlačovali nebo ještě lépe, abyste na ně zapomněli.

(Otevřete si pokračování článku níže)