Dokážete říct, jaký je výsledek této rovnice? Správnou odpověď uvedlo pouhé 1% lidí

Publikováno 8. 5. 2024
Autor:
Foto: facebook.com

Internet je nevyčerpatelným zdrojem znalostí, inspirace a… hádanek. V tomto obrovském digitálním prostoru najdeme nespočet hádanek, logických a matematických úkolů, které zahřejí mysl milionů lidí po celém světě. Některé z nich se na první pohled zdají velmi jednoduché, ale při hlubší analýze odhalí svou pravou podstatu a stávají se výzvou i pro ty nejzkušenější matematické nadšence.

Vyřešte jednu z nich!

Hádanka, která rozdělila uživatele internetu

Jedním z takových hlavolamů, který se pravidelně objevuje na sociálních sítích a diskuzních fórech a vyvolává vzrušené debaty a různé interpretace, je problém zahrnující základní aritmetické operace. Zní takto: „3 + 9 : 3 x 3 =?“. Na první pohled se to může zdát jednoduché, ale v pořadí provádění akcí je past.

Pro správné vyřešení tohoto úkolu si musíme zapamatovat matematický princip známý jako pořadí operací, tedy pravidlo PEMDAS/BODMAS, které říká, že nejprve provádíme operace v závorkách (P/B – Parentheses/Brackets), poté mocninné operace (E /O – Exponenty/Orders), dále násobení a dělení (MD/DM – Multiplication/Division) zleva doprava a nakonec sčítání a odčítání (AS – Sčítání/Odčítání) rovněž zleva doprava.

Aplikujeme tento princip na náš příklad:


Nejprve provedeme dělení: 9:3=3 Poté násobení: 3×3=9 Nakonec provedeme sčítání: 3+9=12

Správná odpověď na výše položenou otázku je tedy 12.

Rozluštění tohoto rébusu je dokonalou připomínkou toho, že matematika, ač se řídí přesně definovanými pravidly, dokáže překvapit a vyžaduje, abychom tato pravidla nejen znali, ale také je uměli aplikovat v praxi. Toto je příklad toho, jak důležité jsou kritické myšlení a přesnost v každém aspektu vědy, a také varování před ukvapenými závěry, které nás mohou vést ke špatným řešením. Internet je plný takových hádanek, které jsou skvělou příležitostí k procvičení mysli, rozvoji našich matematických kompetencí a logického myšlení.