- Novinkov.cz
Jednou z nejhůře zasažených oblastí se stala obec Hrušky. zdroj: extra.cz