- Novinkov.cz
Oldřicha Vlacha zná každý jako člověka, který je neskutečně skromný, slušný, pokorný. zdroj: zeny,iprima.cz