1. Saw – náklady: $1,200,000 – 27 872 000 Kč – výdělek: $103,096,345 – 2 394 618 800 Kč

POKRAČUJTE NA DALŠÍ STRANĚ.