Arcivévoda František Ferdinand se svou ženou v den, kdy byli 28. června 1914 zavražděni.