Záchranáři museli dveře do stodoly vyvalit. Za nimi našli Lazarusa, který se klepal strachy. Pes žil v otřesných podmínkách!
Psa dlouhou dobu nikdo nestříhal a jeho srst byla tak hustá, že ho pod ní bylo j