Jsou nepořádní

Manažeři a kancelářští Hujeři možná velmi striktně vyžadují na pracovních stolech pořádek, ale zdá se, že z pohledu produktivity by to nemusela být ta nejlepší možnost. Podle studie z Univesrity of Groningen z roku 2012 může nepořádek na stole vést lidi k jasnějšímu myšlení. Chaos podle všeho způsobil, že lidé byli schopni myslet jasněji a snažili se své úkoly co nejvíc zjednodušovat. Známým nepořádníkem byl ostatně například i Albert Einstein.