Informace pro držitele autorských práv - Novinkov.cz

Informace pro držitele autorských práv

Novinkov.cz je veřejně dostupný pro všechny registrované uživatele a funguje v souladu s platnou českou legislativou. Administrátor webu nevykonává kontrolu a nemůže nést odpovědnost za informace zveřejněné uživateli na portálu novinkov.cz.

Respektujeme však duševní vlastnictví ostatních a proto každou stížnost kladně vyřešíme.

Pokud jste tedy vlastníkem výlučných vlastnických práv k informacím (produktu), včetně:

– výhradní právo na reprodukci;
– výhradní právo na distribuci;

a vaše práva jsou tak či onak porušována na stránkách našeho webu, můžete zaslat email do redakce webu a bude vám vyhověno.

Obsah emailu:

1. Údaje o porušení
1.1. URL na článek na našem webu
1.2. URL na originální článek

2. Informace o držiteli autorských práv
2.1. Celé jméno právnické nebo fyzické osoby 

3. Údaje o osobě předkládající dopis
3.1. Celé jméno

Pokud stížnost nepodává držitel autorských práv, ale jeho oprávněný zástupce –  měla by být předložena kopie plné moci pro jednání fyzické osoby jménem společnosti zmocněné plnou mocí držitele autorských práv (není požadováno, pokud je osoba podávající stížnost vedoucí společnosti).

4. Nároky
4.1. Podrobný popis podstaty porušení práv (důvody, proč držitel autorských práv zakazuje šíření těchto informací)

Po obdržení vaší zprávy, se správně a co nejvíce vyplněnými údaji, bude váš dopis bezpodmínečně zvážen a do 5 (pěti) pracovních dnů bude zaslána odpověď na kontaktní údaje uvedené v emailu, na výsledky opatření přijatá v souvislosti s údajným porušením výhradních práv.

Poznámka: Správa webu nekontroluje akce uživatelů, kteří mohou znovu zveřejňovat informace, které jsou předmětem vašich výlučných práv. Jakékoli informace na webu zveřejňuje uživatel samostatně, bez jakékoli kontroly ze strany kohokoli, což odpovídá obecně přijímané světové praxi zveřejňování informací na internetu. V každém případě však zvážíme všechny vaše správně formulované žádosti.

[email protected]