Mimořádný objev na řece Visle. Byla nalezena mince z doby před Ježíšem

Publikováno 8. 5. 2023
Autor:

V obci Józefów na řece Visle v oblasti Lublin byl učiněn mimořádný objev. Při hledání detektorem kovů našel pan Krzysztof stříbrný denár, jehož původ odborníci odhadují z roku 81 před naším letopočtem.

Mince z doby před Ježíšem

Mince má malý průměr 16 mm a na jedné straně zobrazuje přehozenou bustu římské bohyně Ceres, patronky vegetace a úrody. Pod bradou je něco, co bylo původně blíže nespecifikovaným předmětem, ale v různých variantách to mohl být roh hojnosti, klas nebo lyra. Nahoře vzadu na hlavě se dochoval jen fragmentárně nečitelný nápis.

Tohle řekli.

(Otevřete si pokračování článku níže)