Mohou se nám lidé, kteří jsou po smrti, pomstít? Zde je to, co o tom říká specialista

Publikováno 7. 2. 2024
Autor:

Problematika zesnulých navštěvujících naše sny či zážitky je tématem, které po staletí přitahuje a vzbuzuje zvědavost. Je možné, že se mrtví mohou vrátit, aby se rozloučili, dali pocítit svou přítomnost nebo dokonce vyjádřili pomstychtivost? Pohled na tento fenomén prizmatem víry, psychologie a spirituality může tento fascinující fenomén osvětlit.

Tohle řekl.