Tito lidé s postižením dokazují celému světu, že i oni jsou schopni dělat obrovské věci!

Publikováno 6. 6. 2023

Ceridwen Hughes je fotograf a zakladatel organizace „Same but Different“ (Stejní, ale odlišní) a ve své práci se snaží dát prostor lidem, kteří ho dostávají mnohem méně než je běžné.

Na fotografiích doprovázených krátkým textem ukazuje, co všechno lidé s poruchami učení a jinými postiženími dokáží. Podle něj nastal čas přestat poukazovat na všechno, co nemohou nebo neumí dělat. Proto jim dává možnost vyprávět o svém životě a zkušenostech.

Všichni účastníci absolvovali kurzy na Coleg Cambria v Northope, v Severním Walesu. Tento projekt je mu obzvláště blízký proto, že i jeho vlastní syn má od narození určitou poruchu. Prostřednictvím umění chce bourat bariéry a předsudky a ukázat všem, že postižení člověka nedefinuje a ve své podstatě jsme si všichni podobní. Dospělí lidé s poruchou mají problém zaměstnat se navzdory tomu, že společnosti mohou nabídnout velmi mnoho. Proto je tento projekt důležitým odkazem a zároveň světýlkem naděje pro jiné.

Tohle jsou oni.

(Otevřete si pokračování článku níže)